Naše činnost

Hanácká zemědělská, akciová společnost Dolany hospodaří na zemědělské půdě o souhrnné výměře 1.900 ha (1.600 ha orné půdy a 300 ha TTP). Pozemky se nacházejí v souvislém pásu mezi městy Olomoucí a Šternberkem.

Společnost se zabývá v zemědělské prvovýrobě ze 2/3 rostlinnou výrobou a z 1/3 živočišnou výrobou. Dále poskytujeme zemědělské služby - pronájem sklízecí techniky (kombajny, řezačka), setí a ošetřování plodin RV. Současně poskytujeme služby v oblasti opravárenství zemědělských strojů.

ROSTLINNÁ VÝROBA


V rostlinné výrobě se zaměřujeme zejména na pěstování tržních plodin, tj. řepka ozimá, pšenice ozimá, triticale, ječmen jarní, mák, kukuřice a cukrová řepa. Zastoupení plodin na orné půdě je rovnoměrné, tak aby byla jejich skladba vyvážená a nedocházelo k nadměrnému zatěžování půdy jednou plodinou.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA


V živočišné výrobě se specializujeme plně na chov masného skotu, a to pouze býků. Ty nakupujeme ve stáří 6-ti měsíců a dále vykrmujeme až do jateční váhy. Prodej uskutečňujeme převážně na české zpracovatelské závody. Živočišná výroba je soustředěna v našem provozu v Dolanech. Průměrně chováme okolo 350 kusů dobytka.

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY A OPRAVÁRENSKÁ ČINNOST


V oblasti zemědělských služeb poskytujeme pronájem naší zemědělské techniky. Jedná se především o sklízecí techniku (kombajny, řezačka), ale i jakékoliv jiné stroje, kterými disponujeme (secí stroje na obiloviny, cukrovou řepu a kukuřici, dále samochodný postřikovač či pneumatické rozmetadlo hnojiv).

V opravárenské činnosti nabízíme pozáruční servis především na stroje českých značek (traktory Zetor, stroje na přípravu a zpracování půdy atd.).