Pronájem půdy

Nabízíme všem majitelům pozemků na Olomoucku uzavření nájemní (pachtovní) smlouvy. Naše společnost bude Vaše pozemky řádně obhospodařovat a vyplácet Vám nájemné v řádných termínech dle vzájemné dohody.

Díky vlastní živočišné výrobě (350 ks skotu), garantujeme zvýšení úrodnosti Vašich pozemků přirozenou cestou tj. aplikací organických hnojiv. Všem pronajímatelům pozemků naše firma nabízí vstřícný přístup v případě potřeby zápůjčky jakékoliv naší techniky. Navíc jsme schopni poskytnout i další nadstandartní služby, které nenabízí žádný jiný zemědělský subjekt v okolí.