Pronájem a výkup půdy

Nabízíme všem majitelům pozemků na Olomoucku uzavření nájemní (pachtovní) smlouvy. Naše společnost bude Vaše pozemky řádně obhospodařovat a vyplácet Vám nájemné v řádných termínech dle vzájemné dohody.Odkoupíme zemědělskou půdu

Cena až 550 000 Kč /ha
Pro více informací volejte na tel. 737 619 871