Rostlinná výroba

V procesu pěstování veškerých polních plodin dbáme na optimální souhru tradičních a mnoha generacemi zemědělců ověřených postupů se všemi výhodami moderních technologií a aktuálních inovativních poznatků prakticky z celého světa.

Používáme komplexní systém precizního zemědělství PREFARM® od vzorkování půd a zakládání porostů (variabilní výsevky), přes optimální, cílenou a přesnou aplikaci pouze nezbytného množství hnojiv a přípravků na ochranu rostlin až po monitorování výnosů plodin při kombajnové sklizni.

Účelem této snahy je hospodařit ekologicky šetrně, ekonomicky efektivně a s důrazem na optimální využití všech zdrojů k vypěstování kvalitní zemědělské produkce.

Považujeme za zásadní hospodařit s maximálním ohledem na zdraví půdy, krajiny i všech jejích obyvatel – lidských i zvířecích. Nedílnou součástí tohoto přístupu je tedy i trvalá snaha o zlepšení půdní úrodnosti například: vyváženým a pestrým osevním postupem (aktuálně pěstujeme například pšenici ozimou (20 % plochy orné půdy), řepku ozimou (14 %), sladovnický ječmen jarní i ozimý (17 %), mák setý (6 %), cukrovou řepu (15 %), kukuřici silážní i zrnovou (12 %), svazenku vratičolistou, vikev panonskou, jetel luční, jetel nachový, hořčici bílou, jílek vytrvalý, ostropestřec mariánský, bob polní, pelušku ozimou, řeřichu setou, pohanku obecnou a konopí seté), po sklizni hlavní plodiny v maximální možné míře zakládáme porosty druhově pestrých směsí meziplodin, průběžně pole vápníme, organicky hnojíme a v případě potřeby zlepšujeme strukturnost půd hloubkovým kypřením.

Průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin používáme jen v nezbytné rozsahu právě s ohledem na trvalou udržitelnost našeho hospodaření a s důrazem na ochranu krajiny a všech přírodních zdrojů.

Na pozemcích Farmy Stachov, s.r.o. hospodaříme již nyní zcela v EKO režimu a je naším záměrem plochu ekologického zemědělství postupně rozšiřovat.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4