Zemědělská technika

Pro naši činnost využíváme techniku, vybavení a softwarová řešení mnoha českých i zahraničních značek. Stroje a zařízení průběžně modernizujeme abychom mohli naplno využívat potenciálu, který nabízí komplexní systém precizního zemědělství PREFARM® a s důrazem efektivitu a maximální produktivitu.

Jako hlavní tažný/energetický prostředek momentálně využíváme převážně traktory JOHN DEERE všech výkonových kategorií, stroje pro přípravu půdy a setí HORSCH, OPaLL-AGRI, BEDNAR, přesné secí stroje KINZEMONOSEM, pro aplikaci hnojiv precizní rozmetadla BOGBALEANNABURGER, pro ochranu rostlin postřikovače CHALLENGERAGRIO, k převozu všech hmot a materiálů návěsy PRONAR, BERGMANN, ANNABURGER a sklizňovou techniku CLAAS.

Přesný pohyb strojů, precizní výkon i případné variabilní aplikace pomáhá zajišťovat satelitní navigace a RTK signál s přesností na 2,5 cm. Monitoring celé flotily strojů a její optimální využití pomáhá zajišťovat systém ITineris od firmy AGRI-PRECISION.

Pořízení a provoz veškeré této techniky vyžaduje značné finanční prostředky a mnoho odborné lidské práce. Pokud však chceme držet krok s moderními trendy, které celosvětově rychle posouvají zemědělství vpřed, není jiné cesty.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 1