Živočišná výroba

Naší specializací je chov skotu bez tržní produkce mléka. V hlavním produkčním stádu jsou zastoupena plemena Limousine, Masný simentál, Aberdeen angus, Charolais a jejich kříženci.


Chov masného skotu je rozdělen mezi tři firmy na čtyřech střediscích:

HZ Dolany, a.s – středisko Dolany: výkrm býků a jalovic, zimoviště stáda s porodnou telat

HZ Dolany, a.s. – středisko Domašov u Š.: výkrm býků a jalovic, pastevní areál

Agrosystém Pohořany, s.r.o.: pastevní areál pro odchov krav, telat, plemenných býků a jalovic od jara do podzimu

Farma Stachov, s.r.o – středisko Lipina u Š.: EKO pastevní odchov masného skotu

Hlavním cílem chovu je produkce masných telat pro zástav do našeho výkrmu i na prodej a dále produkce kvalitních jatečných zvířat v optimální jatečné hmotnosti a stáří do 24 měsíců.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 3